Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO shop.backyardcartel.com 

1.    Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów oferowanych przez SDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwaną dalej Sprzedającym) za pośrednictwem Sklepu Internetowego shop.backyardcartel.com 

                                                                  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.    Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego shop.backyardcartel.com jest: 

SDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 91-408 Łódź ul. Pomorska 40 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000377582, nr NIP 9471970487, REGON: 100896418. 

3.    Klientem sklepu shop.backyardcartel.com (Kupującym) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  Kodeksu cywilnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostać również podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

4.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy. 

  

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

5.    Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie go poprzez panel sklepu shop.backyardcartel.com Zamawiając towar, Kupujący potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych. 

6.    Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

7.    Sklep shop.backyardcartel.com zapewnia sobie możliwość opóźnienia realizacji zamówienia lub odmowę jego realizacji, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe. 

8.    Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie. 

9.    Ceny towarów w sklepie internetowym shop.backyardcartel.com nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).   

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:  

a)    anulowanie złożonego zamówienia, 

b)    wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, 

c)    częściowe zrealizowanie zamówienia. 

11. W przypadku gdy Kupujący dokonał przedpłaty a nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia. 

12. Zamówienie może być anulowane poprzez e-mail oraz drogą telefoniczną jednakże, jedynie po potwierdzeniu tożsamości osoby telefonującej. 

13. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora. 

14. Wszystkie ceny towarów  wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki. 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

16. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. 

  

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA 

17. Płatność za złożone zamówienia może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów: 

·         za pośrednictwem serwisu PayU 

·         bezpośrednio kurierowi podczas doręczania przesyłki 

  

18. Warunkiem realizacji zamówień, dla których kupujący wybrał opcje przedpłaty jest zaksięgowanie wpłaty na koncie, lub subkoncie firmy SDK Sp. z o.o. sp.k, właściciela sklepu shop.backyardcartel.com. 

19. Klienci dokonujący zakupów w sklepie shop.backyardcartel.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu. 

20. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, a czas realizacji wysyłki wynosi do 2 dni roboczych. 

21. Koszt wysyłki pokrywa kupujący i zależny jest on od wyboru formy dostawy i rodzaju płatności. Jego wartość zamieszczona została w Tabeli Kosztów Wysyłki (tutaj) 

22. Jeżeli wartość zamówionych produktów przekroczy 100 złotych, koszty przesyłki pokrywa sprzedawca (dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie RP).  

23. Wraz z towarem dostarczany jest paragon fiskalny lub na prośbę klienta faktura VAT. 

24. W przypadku gdy kupujący żąda otrzymania faktury VAT konieczne jest wybranie tej opcji dokumentu sprzedaży podczas składania zamówienia. 

25. Sklep shop.backyardcartel.com realizuje wysyłki jedynie we współpracy z firmami spedycyjnymi zaprezentowanymi w panelu sklepu, lub podczas składania zamówienia. 

  

ZWROT I WYMIANA TOWARU 

26. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru. 

27. Aby odstąpić od umowy należy w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu pobrane (tutaj) lub napisane własnoręcznie (z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do dokonania zwrotu ceny zakupu), na adres: 

SDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź 

28. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) 

29. W przypadku wystawienia faktury VAT do zamówienia, warunkiem zwrotu ceny towaru stronie odstępującej od umowy, jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej. 

30. Zwrot ceny dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. 

31. Sprzedający zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia towaru, tj. najtańczy dostępny koszt paczki oferowany przez sklep bludshop.com  

32. Koszt zwrotu towaru pokrywa strona odstępująca od umowy 

33. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem. 

34. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt. 

35. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący (dokument wymiany towaru).

36. Koszt wysłania wymienionego towaru odpowiadają najniższym dostępnym kosztom wysyłki za pobraniem realizowanym przez sklep shop.backyardcartel.com. 

37. W przypadku wysyłki wymienionego towaru poza granice RP konieczne jest wcześniejsza przedpłata odpowiadająca wartości najniższych kosztów wysyłki dla danego kraju. 

  

REKLAMACJE i GWARANCJE 

38. Na każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym shop.backyardcartel.com udzielana jest gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązująca na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 24 miesiące, z wyłączenie produktów przy opisie których podane zostały odrębne warunki gwarancji.  

39. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

40. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej,  prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem poprzez 
e–mail: shop@backyardcartel.com. Następnie należy pobrać dokument reklamacji (tutaj) i postępować zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.
 

41. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.

42. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku gdy paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę  i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sklep o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamację zgodnie z procedurą.

43. W przypadku niezgodności odebranego towaru, ze składanym zamówieniem, kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji obsłudze sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi sprzedający.

44. Reklamowany towar należy odesłać, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

 SDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

91-408 Łódź ul. Pomorska 40  „REKLAMACJA”

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty wysyłki zostaną zwrócone na konto bankowe podane w dokumencie reklamacyjnym po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku przesłania do nas reklamacji za pośrednictwem innej firmy wysyłkowej zostanie zwrócona kwota odpowiadająca przesyłce ekonomicznej Poczty Polskiej o wadze do 5 kg i 
gabarycie A.

45. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

46. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący. W takim wypadku Sprzedawca odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji towar zostanie zutylizowany.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym shop.backyardcartel.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

48. Wszystkie znaki towarowe użyte przez sklep shop.backyardcartel.com są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

49. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego, tj. od dnia 01.03.2013 rok.

50. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego shop.backyardcartel.com. Nowa treść regulaminu wchodzi w życie z datą określoną w treści regulaminu, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania.

51. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego shop.backyardcartel.com w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony „Regulamin”.

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm. ).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Close
pixel